„Byla to náhoda. Nepocházím z vinařské rodiny a k vínu jsem se dostala přes kamarády," usmívá se.

U zrodu publikace, která nese název Z historie a současnosti vinařství v Moravské Nové Vsi, stálo studium Katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

„Vinařství jsem si zvolila za téma bakalářské a posléze i magisterské práce," vypráví učitelka dějepisu a občanské výchovy.

Přestože v titulu knížky figuruje slovo současnost, větší prostor je věnovaný minulosti. „A to z toho důvodu, že bych musela zapojit i místní vinaře, z jejichž strany zájem nebyl," posteskne si.

Jak ale posléze dodává, při sepisování diplomových prací ji neoveští vinaři přece jen významně pomohli. Například tím, že poskytli fotografie i některé další informace.

Z doby teprve nedávné neopomněla Víšková zmínku o nových odrůdách Cabernet Moravia a Fratava vyšlechtěných v sedmdesátých letech Lubomírem Glosem.

Vinařskou historii městyse začíná v knize od pravěku. „To jsou však jen hypotézy. První zmínka o vinařství v Moravské Nové Vsi je až z patnáctého století. Průkazné zprávy o pěstování vinné révy pak ze století šestnáctého a sedmnáctého," říká.

Z té doby už existují věrohodné prameny, ze kterých mladá učitelka čerpala.

Autorka ve více než stostránkové publikaci popsala i tradiční práce ve vinici či vinohradnické nástroje.

„Především jsou vyzdviženy dva vřetenové lisy z osmnáctého a devatenáctého století," přibližuje Víšková.

Na pracích pracovala průběžně od roku 2007. „Musela jsem si dávat přestávky," přiznává. Nápad vydat studijní materiál jako publikaci se zrodil po obhajobě bakalářské práce. Od konce minulého roku je tak kniha k dostání na úřadu městyse.