Čtyřicet pak svým farníkům v Břeclavi. Když před pár dny zemřel, rozhodla se tamní římskokatolická farnost uctít jeho památku zřízením pietního místa. Nachází se hned vedle kostela svatého Václava.

Umělecký prvek, na kterém je umístěná fotografie kněze, v sobě nese konkrétní symboliku. „Pět kovových prutů znamená pět desítek let jeho kněžství. Lístky směřující k nebi vyjadřují bující život, který smrtí nekončí,“ vysvětlil kovář a farník Jan Huňař, autor pietního díla.

Requiem a rozloučení s knězem Ondráčkem se v kostele uskuteční v sobotu dopoledne. Duchovní bude poté převezený a pohřbený do hrobu svých rodičů v rodných Blažovicích.

Všichni, kteří chtějí pietní místo navštívit a uctít památku zemřelého kněze položením květin nebo zapálením svíce, tak mohou učinit do neděle 29. listopadu.