Výpravu tvoří známý cestovatel Petr Jahoda, autor několika publikací o této části světa, a dva další účastníci Přemysl Voborník a Luděk Uzel. Jejich cílem je prozkoumat nejzápadnějším kout obrovského údolí Mamberámo, kde domorodé kmeny ještě nejsou dotčeny civilizačními vlivy.

„Pokusí se dostat do míst, kam nesahá ani vliv všude přítomných křesťanských misií a kde doslova ještě nevstoupila noha bělocha,“ přibližuje zajímavou výpravu ředitel Biosférické rezervace Dolní Morava Jan Vybíral. Tato obecně prospěšná společnost sídlící v Břeclavi totiž cestovatelům zapůjčila kvalitní videokameru ke zdokumentování jejich dobrodružné cesty.

Každý z pralesních kmenů má podle Vybírala svébytnou kulturu, která je v harmonickém souladu s daným životním prostředím a ve smyslu našeho chápání odpovídá úrovni doby kamenné . Obyvatelé dosud získávají pomocí kamenných nástrojů vše potřebné k životu ze svého bezprostředního okolí, které ale nedevastují.

„Po přistání malým letadlem v misijní stanici se členové expedice pokusí dostat lodí proti proudu řek co nejdále do vnitrozemí. Po další strastiplné cestě pralesem se pak pokusí nalézt vysoko v horách osady kmenů, které možná slyšely o bílých lidech, ale nejsou s nimi v kontaktu. Je možné, že v těchto končinách je součástí kultury některých kmenů i kanibalismus,“ odhaluje Vybíral možná rizika spojená s dobrodružnou poutí do neprobádaných míst.

Jak nastínil, těmto domorodým kmenům hrozí velké nebezpečí zvenčí. „Pronikající civilizace ve velmi krátké době zničí tuto svébytnou kulturu. Způsobí, že domorodci se tak jako všude jinde stanou závislí na přísunu potřeb zvenčí a zapomenou na život v souladu s přírodou a jejími zdroji,“ upozorňuje Vybíral.
Expedice si dala úkol zaznamenat tento nezadržitelně mizející způsob života. Oblast ještě nikdo podrobně neprozkoumal a nové poznatky mohou přinést řadu překvapení i z hlediska přírodovědného. „Věříme, že se členové expedice ve zdraví vrátí a přivezou spoustu exkluzivních informací. Pro zájemce pak v Břeclavi připravíme přednášku spojenou s promítáním natočeného filmu,“ láká už nyní Vybíral.