„Břeclavský cukrovar se stal na začátku dvacátého století jedním z největších v habsburské monarchii a dotvářel industriální rozkvět regionu," uvedla Káňová.

Rodina, jejíž počátky lze na tehdejším lichtenštejnském panství doložit až na počátek osmnáctého století, zanechala významné stopy také v dějinách břeclavské židovské obce. Například při stavbě synagogy, židovského pohřebního areálu nebo zřízením stipendijní nadace. Nejvýznamnější představitelé rodu dosáhli dokonce i povýšení do šlechtického stavu.

Čtvrteční přednáška o rodině Kuffnerů začíná v synagoze v osmnáct hodin.