„Cena jedné zprávy ve tvaru DMS KAPLE odeslané od letošního května do konce července roku 2013 na telefonní číslo 87 777 je třicet korun. Sedmadvacet korun z každé zaslané dárcovské SMS poputuje přímo na opravu soch jedné ze tří kaplí na Svatém kopečku," uvedla Kateřina Korandová z mikulovského městského úřadu, který se na projektu rovněž podílí.

Poslední celkovou obnovou prošly jednotlivé objekty na Svatém kopečku v letech 1990–1997. Současný stav křížové cesty už opět vyžaduje zásadní rekonstrukci.

„V roce 2009 město ve spolupráci s církví zpracovalo projekt obnovy křížové cesty. Se žádostí o dotaci z fondů Evropské unie však Mikulov neuspěl. Proto se zrodila myšlenka adopce, respektive donátorství obnovy jednotlivých kapliček křížové cesty. V současné době si podnikatelé a patrioti města již většinu kaplí k opravě adoptovali," shrnula Korandová.

Jak dodala, cílem projektu není jen stavební obnova objektů na Svatém kopečku, ale také zrestaurování výzdoby v těch kaplích, kde se dochovala. A doplnění výzdoby tam, kde dnes chybí. Snahou města, církve i dalších subjektů je vrátit nejstarší dochované křížové cestě v českých zemích původní lesk.