Centrum vznikne jako přístavba obecního úřadu. Cvičit v něm pak budou moci důchodci a v zimě místo využijí i děti, které v chladných měsících získají prostory pro vyžití. „Pokud půjde vše dobře, chtěli bychom mít hotovo na podzim příštího roku,“ dodala starostka.