V patře vzniká komunitní centrum s kuchyňkou a toaletou. „V přízemí je pak větší kulturní sál a opravená místnost úřadu a podatelny. Její součástí je i pracovní místo pro starostu, místostarostu a prostor pro jednání zastupitelů,“ přiblížila starostka Jana Majerová.

Ve sklepě jsou pak prostory pro úklidovou místnost, sklad a pánské a dámské toalety. „Zcela bezbariérový úřad, bohužel, nebude. Nicméně přístup ze zadní části bude možný i pro vozíčkáře,“ doplnila starostka.

Sál i centrum mají sloužit lidem pro různé typy akcí. „A to ať už pořádané obcí, nově vzniklým spolkem Kašnické děvčice či soukromým oslavám a vzdělávacím seminářům,“ doplnila Majerová.

Oprav se před časem dočkal i obecní úřad ve Starovičkách. „Zateplovali jsme budovu včetně fasády a stropů a měnili jsme okna,“ popsal starosta Vladimír Drbola.

Slavnostního otevření se dočkáme příští rok, říká starostka Jana Majerová

Kdy chystáte slavnostní otevření?

Volby do zastupitelstev krajů se již budou konat na radnici, jako tradičně. Slavnostního otevření se ale dočkáme až příští rok a naplánovali jsme termín 17. dubna. V letošním roce sice obec pomyslně oslavila 235 let od založení, žádnou akci jsme ale kvůli nejistotě nepořádali. Datum 17. dubna je pro nás významné, jelikož v tento den v roce 1945 byla obec osvobozena. Spojíme tak nekulatá ani nepůlkulatá, přesto významná, výročí slavnostní akcí, kdy pomyslně obci předáme na další generace nejen nové prostory, ale snad i zrekonstruované prostranství.

Co všechno jste na úřadě rekonstruovali, co jste naopak přistavovali?

Rekonstruovali jsme původní budovu radnice a přistavovali jsme část sálu. Z původního sálu tak vznikl sál větší. V přízemí je navíc také toaleta pro lehce imobilní, nikoliv bezbariérová toaleta, a chodba. V patře nad přístavbou vzniklo komunitní centrum, kde díky dotaci ve výši 240 tisíc korun, kterou jsme získali v rámci dotačního programu podpory rozvoje venkova v Jihomoravském kraji pro letošní rok, bude vybudovaná také kuchyňka. Původní budova se sestávala z úřadu/podatelny, chodby s archivem vedoucí na toaletu, která byla zcela zrušena, a malým sálem. Ze sálu se po schodech scházelo do sklepa, kde chodily cvičit seniorky. Sklep sloužil současně také jako prostor pro setkávání stárků. Nyní v původní chodbě, která vedla středem budovy, vedou nové pohodlné schody do sklepa. Ten zůstal velikostí stejný, pouze byl upravený a rozdělený na několik místností. Vznikly zde toalety, archiv a úklidová místnost. Z původních schodů do sklepa pak vznikly v části prostory právě pro úklidovou místnost. Jinak jsme schody zazdili a nyní je nad nimi část nové přístavby vedoucí dále dozadu.

Loni jste počítali s investicí okolo pěti milionů korun. Vešli jste se do konečné částky, nebo jste byli nuceni navýšit rozpočet?

Rozpočet a projekt byl původně naplánovaný pro jiný dotační titul, který neumožňoval výdaje spojené s rekonstrukcí stávající budovy. Výdaje navíc oproti rozpočtu jsou asi devět set tisíc korun. V plné výši je hradí obec.

Co je v této částce započítáno?

Jedná se například o výměnu oken, fasádu, kompletní elektroinstalaci v původním objektu, rozvody vody a topení. Součástí projektu též není, a nesmělo být, jakékoliv vnitřní vybavení jako židle, stoly, skříně a podobně. Požádali jsme proto o projekt ve výši asi 550 tisíc v dotačním programu podpory rozvoje venkova, výše dotace kraje činila maximálně 250 tisíc korun. V době koronavirové krize nebylo jisté, zda tento typ dotací nebude zrušený či výrazně omezený, ale nakonec kraj rozhodl o poskytnutí dotací. A nám přiklepli 240 tisíc na vybavení. Je to významná finanční podpora pro napnutý rozpočet, který byl a pravděpodobně ještě bude ovlivněný nižšími příjmy. Schválený rozpočet zhotovitel dodržel, ještě nás čeká poslední fakturace. Vůči poskytovateli dotace vykazujeme dílčí faktury, které jsou nám bez výhrad zpětně propláceny na účet.

Co vám ještě chybí dodělat do kolaudace, kterou máte mít ve čtvrtek? Jste už se vším hotoví?

Minulý týden jsem ještě stavbyvedoucímu nahlásila seznam vad a nedodělků. Malíř ještě poopraví některé nedokonalosti, dokončí se spárování schodů a jsme hotovi. Spolupráce se zhotovitelem stavby byla bezvadná, vzhledem ke stáří projektu i původnímu záměru jsme se vždy na změnách dohodli tak, abychom v žádném případě neporušili dotační pravidla. Navzdory opatřením, která na jaře mnoho staveb mohla pozdržet, my s tímto neměli problémy. U nás technické zpoždění nastalo při přeložce elektřiny, kdy jsme potřebovali vyzdít schody, a právě pod nimi bychom hlavní rozvodnou skříň pro celou obec zazdili. To nepřicházelo v úvahu, proto jsme několik měsíců museli vyčkat na přeložení a až potom dodělat schody do prvního patra. Velký dík patří panu místostarostovi Tomáši Rozbořilovi, který se od počátku zahájení stavby staral nejen o to, aby přeložka byla co nejdříve hotová, jinak totiž obvykle trvá i rok a půl, čímž by byla ohrožena celková dotace.

Prozradíte, k čemu všemu bude sloužit sál, který máte místo kulturního domu? Budete mít k dispozici například i nějakou audiovizuální techniku?

Sál i komunitní centrum budou sloužit veřejnosti pro různé typy akcí, ať už pořádané obcí a zastupitelstvem, nově vzniklým spolkem Kašnické děvčice, pro soukromé oslavy, různé vzdělávací semináře, workshopy, prezentace a podobně. Rádi bychom navázali spolupráci s Mensou České republiky. Chceme zde pořádat různá herní odpoledne. Sál ani kulturní centrum nejsou nikterak veliké, ale pro naše účely dostatečné. Podala jsem žádost o dotaci na Místní akční skupinu Hustopeče, kde momentálně podporují i rekonstrukci veřejného prostranství. Máme naději i na úspěch v tomto dotačním programu. Díky těmto finančním prostředkům plánujeme upravit prostory před radnicí i mezi ní a knihovnou. Výsledky bychom měli znát snad do konce roku. Součástí žádosti o dotaci na kraj je také dataprojektor i plátno.