Lesní závod Židlochovice prodal obci vytěžené dřevo a slíbil pozemek osázet novými stromy. Takový je závěr dlouho se vlekoucí kauzy v Dobrém Poli, kde omylem padly k zemi desítky topolů.
„Dohodli jsme se s Lesy České republiky, které nám pokácené stromy přenechaly. Následně jsme je prodaly za dvojnásobnou cenu, než nám za nějl lesníci nabízeli. Ze začátku nám za něj chtěli dát čtyři tisíce a později od sedmi do deseti tisíc korun,“ řekl starosta Dobrého Pole Bohumil Ott. Necelých třicet kubíků vytěžené dřevní hmoty už z místa zmizelo a obec se s lesníky na základě předávacího protokolu dohodla, že ti na vlastní náklady pozemek znovu zalesní. Na přání obce už rovněž zkrátili pařezy, které po vytěžených stromech zbyly.

Starosta Dobrého Pole si nicméně stále stojí za svým, že lesníci pokácením pětapadesáti topolů pochybili. „Zkrátka, jak my musíme dělat každoroční inventury, tak by je měly dělat i Lesy a nemuseli bychom takové problémy řešit. Už to ale nechci nijak rozviřovat. Dohodli jsme se a tím je to uzavřeno,“ dodal Ott.

Se stanoviskem obce ale nesouhlasí Zdeněk Vícha z Lesního závodu Židlochovice, který se na konci letošního července snažil tamním zastupitelům vysvětlit další důležité souvislosti. „Právně je v tomto stále problém, ale my jsme prokázali velkou vstřícnost,“ podotkl Vícha.
Lesníci podle Víchy provádějí každoroční inventarizaci svého majetku, ovšem to, že byl pozemek s vykácenými topoly před lety přepsán na obec Dobré Pole, bohužel nezjistili.

Oběma stranám teď už zbývá jen domluvit způsob zalesnění. „Zatím jsme to nekonzultovali. Vlastníkem je obec, my jen můžeme poradit, které stromy by tam mohly být. Je více možností. Mohou tam vyrůst topoly, jasany, habry, či například směs jasanu s lípou a podobně,“ dodal zástupce Lesního závodu Židlochovice.

Přes smírné ukončení kauzy ale vyvstávají další otázky. Třeba lidé bydlící v blízkosti místa, kde ještě na jaře rostlo o pětapadesát topolů více, nevědí, co si počnou. „Člověk je tady celý život a teď je to zničené. Ty stromy sem patřily. Bude trvat tak deset let, než vyrostou nové. Bydlíme zrovna na konce obce, kde to hodně protahuje. Stromy bránily v průniku větru. Teď je jich tam mnohem míň, tak nevím, co si počneme v zimě,“ poukázala tamní občanka Viktorie Feigerlová, která byla ještě se známou na začátku letošního června svědkem tolik diskutovaného kácení topolů.