Cenná lokalita začala zarůstat agresivními druhy trav a náletovými dřevinami, takže půjde hlavně o kosení 
a úklid stepních porostů. Členové a příznivci Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř se pustili do postupné likvidace plevelných rostlin poprvé už před čtyřmi lety. Přes padesát hektarů chráněného území se však doposud nepodařilo plně vyčistit.

Problémem je i získání peněz. „Pro loňský a letošní rok se podařilo zajistit prostředky, které výrazně pomáhají vrátit lokalitě její někdejší lesk a slávu. Ledy se hnuly také ve státní ochraně přírody," pokračovala žena.

Odpoledne bude následovat botanická vycházka, na večer pak nachystali pořadatelé vzdělávací program. „Je možné zúčastnit se přednášky 
o problematice palmového oleje, promítnutí filmu Zelená poušť nebo povídání o problematické ochraně přírody 
v okolí soutoku Moravy a Dyje," pozvala Milerová.

Prvních padesát přihlášených dostane navíc zdarma drobné pohoštění.