Sakramentsky dobrá populistická kampaň, v jejímž důsledku bude kraj platit regulační poplatky v krajských nemocnicích za pacienty. Budou to vyhozené peníze, říká jednatel břeclavské polikliniky Karel Klanica.

Jaký máte názor na rušení poplatků v krajských nemocnicích?
Poplatky byly zavedeny do celého systému zdravotnictví. Počítalo se z jejich dopadem na čerpání zdravotní péče, ale i s jejich finančním přínosem pro zdravotnická zařízení. Dokonce se dle toho modifikovaly úhrady od zdravotních pojišťoven. Změnit úhradu těchto poplatků místo pacientem, krajskou samosprávou a to jen v jednom druhu zdravotnických zařízení znamená porušení všeho, co bylo domluvené, porušení hospodářské soutěže a nesystémový krok, který nikomu neprospěje.

Jak lidé prozatím reagují na placení regulačních poplatků? Už si na tento systém zvykli, nebo s ním ještě mnozí mají problémy?
V našem zařízení žádné problémy nezaznamenáváme. Snažili jsem se nastavit výběr tak, aby byl pro klienty jednoduchý. Poplatky jsou virtuálním problémem politiků a ne pacientů, nebo provozovatelů zdravotnických zařízení.

Souhlasíte s placením regulačních poplatků v současné výši?
Povětšinou jde o takové nastavení poplatků se kterým si myslím, že se nemusí nic dělat. V rámci Lékařské službu první pomoci (pohotovosti) to svůj regulační účel splnilo, v rámci placení zdravotní péče za maličkosti (acylpyrin apod.) také. Samozřejmě, že je tam prostor pro některé drobné úpravy, ale to je logické. Plošné odpouštění celým skupinám obyvatelstva však nepovažuji za šťastné a přínosné. V rámci úhrad si myslím, že se ke škodě věci velmi málo připomíná, že se v přímém hrazení zdravotní péče má konečně udělat pořádek. Byl stanovený limit pět tisíc korun, který skutečně a reálně pomohl těm nejvíce nemocným ve finančním břemenu spojeném s jejich nemocí. Je zajímavé, že tito lidé sociální demokracii nezajímali a dokonce tento přínos pro ně bagatelizovali. A problém je, že jich není málo.

Bojíte se coby jednatel Polikliniky Břeclav odlivu lidí z vaší lékárny? Pacienti by mohli začít preferovat bezplatné služby lékárny v nemocnici…
Pokud je nastavena nerovnováha v systému, je to samozřejmě možné a obavy jsou zcela na místě. Mimochodem, ty služby nejsou bezplatné, on je jen uhradí někdo jiný. A pak je přirozeně na místě otázka – proč jen někomu, proč ta diskriminace?

Pokud by se tak tedy stalo, znamenalo by to pro břeclavskou polikliniku velké ztráty?
Nevím. Těžko můžu předjímat jak nakonec ten systém bude vypadat, když má být v souladu se zákonem, jak jsem tuším četl. Pokud bude v souladu se zákonem, ztráty nebudou, pokud bude nezákonný, bude to možná problém. Na druhé straně, asi kvůli tomuto poplatku lidé lékaře měnit nebudou. Navíc se snažíme, aby byla poliklinika pěkná a lidé se tam cítili dobře.

Donutil by vás takový krizový scénář k razantním krokům? Jaké by byly?
Razantní kroky ve zdravotnictví? Copak jsme revolucionáři? Náš hlavní úkol – aby se pacienti i při svých problémech cítili u nás dobře a našli vysoce kvalitní zdravotní péči – průběžně plníme, a to dá dostatek práce. Samozřejmě takové ty špatné věci ze strany orgánů, či volených představitelů vždycky bolí, ale takový je život. Je třeba si s tím poradit.

Myslíte, že bude mít rozhodnutí krajské koalice platit za pacienty regulační poplatky v krajských nemocnicích dlouhodobý efekt? Nejde podle vás tak trochu o populistické gesto a předvolební snaha zalíbit se voličům?
Nemyslím, že z toho bude jakýkoliv pozitivní efekt. Limit byl stanoven a lidé v hmotné nouzi poplatek neplatili. Budou to vyhozené peníze, které budou někde chybět. Ale to politici moc neřeší. Když bude třeba, vezmou je jinde. A populismus? V republice je určitě málo lidí, kteří si to nemyslí. Byla to prostě sakramentsky dobrá populistická kampaň. Tak krásně se to poslouchalo, tak hezky se tomu věřilo.

Dá se dle vašeho názoru najít rozumný kompromis, aby se uspokojily oba tábory – to znamená krajské nemocnice a na druhé straně soukromé či městské nemocnice a polikliniky?
Samozřejmě že dá. Rovné podmínky. Úhrada všem, nebo úhrada žádná. Já věřím, že na rozum postupně dojde, jen co opadne předvolební a volební amok. On praktický život, a nutnost aby věci fungovaly, nakonec každého donutí jednat racionálně.