Na kraj, zřizovatele ústavu, zaměstnanci již několikrát směřovali své stížnosti a anonymní podání. Úředníci kraje ale u ředitelky ústavu neshledali žádné pochybení.
Naposled adresoval dotaz kraji ohledně správnosti postupu ředitelky při napomínání údržbář ústavu Ivan Martínek. Ředitelka mu totiž udělila dvě písemná napomenutí v jediném dni, podle Martínka neoprávněně.

„Řešení pracovněprávních záležitostí je zcela v kompetenci ředitele zařízení sociálních služeb. Odbor není kompetentní tyto spory řešit,“ odpověděla Martínkovi ředitelka odboru sociálních věcí jihomoravského krajského úřadu Dagmar Marková. „Mám pocit, že přímí nadřízení nemají zájem s klentnickými zaměstnanci komunikovat. Proto jsem se obrátil až na hejtmana,“ vysvětlil senátor.

Blanka Drobiličová je ředitelkou klentnického ústavu pro mentálně postižené od července minulého roku. Zaměstnanci si stěžují především na nepřiměřeně přísná kárná opatření, na šikanu a strach, který má v Srdci v domě vládnout. Vše mělo vyvrcholit tím, že fyzicky napadla údržbáře. Drobiličová ale všechna nařčení odmítá.