Za více než století v ní působily stovky obětavých, nadšených a tvořivých učitelů. Právě výtvarné práce klobouckých učitelů byly k vidění na výstavě v prostorách školního klubu.

Akvarely, kresby rudkou, uhlem a tužkou připomněly klobouckého učitele, výtvarníka Bohumíra Grose, který v Kloboukách působil ve třicátých letech. Současní zástupci učitelské profese Josef Zelinka, Dana Bobková, Drahomíra Strmisková a manželé Dana a Karel Buchalovi se na výstavě prezentovali dřevořezbou, keramickými kompozicemi dotvořenými drátováním, abstraktní kresbou a linorytem, tapiseriemi a olejomalbou. Další z tvořivých pedagogů, Jan Pokorný, který v Kloboukách působil v sedmdesátých letech, představil svoje dřevěné reliéfy a skulptury.