Návštěvníci se mohou od půl desáté ranní zúčastnit děkovné bohoslužby v tamním evangelickém kostele. Od jedné hodiny odpoledne je na programu prohlídka domovů, ve tři následuje posezení u kávy či u vína a rozhovory mezi zúčastněnými. „V pět hodin začíná benefiční koncert smyčcového kvarteta hudebníků Spolku Harmony Quality pro propagaci multižánrové hudby," zvou organizátoři.

Domov Betlém sídlí ve vile postavené ve třicátých letech minulého století. Pro lidi s těžkým postižením se otevřela po rekonstrukci v prosinci roku 1990. Tehdy šlo o první nestátní zařízení tohoto typu v České republice.

Co vyrobí, prodají

Tři lidé jsou v Betlémě od úplného počátku. Mezi jeho prvními handicapovanými obyvateli byly Zdeňka Nagyová 
s Marií Doležalovou, současný ředitel Petr Hejl tam tehdy nastoupil jako pečovatel. „Petr hledal někoho jako jsem já 
a ozval se mi. Tak jsme se seznámili. A když se Petr dozvěděl, že se nastálo stěhuji do Betléma, rozhodl se odejít do Klobouk také," vzpomíná vozíčkářka Nagyová.

Za dobu existence se Betlém postupně rozrostl. „Dnes jej tvoří tři domovy a jedno chráněné bydlení v Kloboukách, Morkůvkách a Brumovicích," uvedla zaměstnankyně Betléma Jana Lexová.

Jak dodala, v těchto třech obcích poskytují zaměstnanci sociální pomoc a péči celkem pětačtyřiceti klientům. Ti se zde cítí jako doma.

Tělesně postižení se za pomoci personálu zapojují do praktického života jednotlivých zařízení a také do společenského dění v obcích. 
V rámci svých možností pracují rovněž v dílnách. „Výrobky prodávají v obchůdcích v blízkém okolí, na jarmarcích a ty nejpodařenější z nich jsou dražené na podzimní aukci," přiblížila Lexová.

Poslední dražba vynesla více než půl milionu korun. Tyto peníze posloužily k výstavbě chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích. Letošní aukce je naplánovaná na poslední listopadovou sobotu, uskuteční se opět v Hotelu Centro v Hustopečích. Její výtěžek půjde na dofinancování Mirandie.

MICHAL HRABAL