Ředitel Josef Žáček je pyšný na to, jakým způsobem se tamní žáci představují v okresních, krajských a celonárodních soutěžích. „V roce 2014 se probojovali do celostátního finále účetní olympiády pro střední odborné školy. Jakub Procinger si například v loňském školním roce na celostátní zemědělské olympiádě v Českých Budějovicích vybojoval první místo, letos byl třetí a tým naší školy ještě obsadil krásnou šestou a desátou příčku. Vojtěch Bartoš a Barbora Matějů se zase umístili na prvním a třetím místě v oblastním kole recitační soutěže Wolkrův Prostějov. Martin Mičulka nás reprezentoval na mistrovství České republiky v grafických disciplínách," vyjmenovává ředitel.

Ten si pochvaluje, že ve škole panuje rodinná atmosféra. „Internátní žáci jsou ubytovaní přímo v areálu školy, preferujeme otevřenost a individuální přístup," uvádí Žáček.

Po roce 1989 se škola dočkala výrazných oprav a změn studijního zaměření. Dříve zajišťovala především vzdělání v zemědělství. „Po sametové revoluci se začaly projevovat ekonomické změny, které ovlivnily zemědělské školství. Mnoho středoškolsky i vysokoškolsky vzdělaných odborníků zemědělských podniků odešlo do jiných sfér hospodářství, čímž klesla prestiž zemědělství. To pak vedlo k poklesu zájmu o studium zemědělských oborů," připomíná Žáček.

V devadesátých letech vedení zrušilo školní statek v Martinicích, kde studenti zakoušeli praxi už od šedesátých let. „Nynější výuku praxe mají žáci na pozemcích a v prostorách okolních zemědělských podniků a farem, s nimiž škola spolupracuje," přibližuje Žáček.

V současné době si mládež na kloboucké škole vybírá ze tří maturitních oborů. Jde o agropodnikání, které vzniklo sloučením oborů pěstitel a chovatel, ve své době velmi žádaný obor obchodní akademie a taktéž informatiku v ekonomice. Ta se podařila prosadit právě Žáčkovi v roce 2002. „Škola tím reagovala na praktickou potřebu odborníků na správu a údržbu počítačových sítí, navíc s přehledem o ekonomice a ekonomickém softwaru," vysvětluje muž.

O studium na této škole byl podle něj značný zájem i v minulých letech. Navštěvovali ji ve velkém množství i žáci ze zahraničí. „Od druhé poloviny sedmdesátých let do roku 1995 zde studovali v hojném počtu studenti z rozvojových zemí Asie, Afriky, Střední Ameriky," vzpomíná ředitel.