Co vaše škola očekává od soutěže Mladý zemědělec?

Formou této akce chceme především propagovat školu. Tím, že se soutěže zúčastní žáci základních škol, získáváme možnost náš vzdělávací program ukázat potenciálním uchazečům.

Které další obory si mohou studenti na vaší škole vybrat?

Historicky jsme zemědělská škola, ale v současnosti máme jen jeden zemědělský obor agropodnikání. V průběhu let jsme nabídku rozšířili i o další učební obory. Když začala být v polovině devadesátých let poptávka po obchodních akademiích a oboru informační technologie, přidali jsme je k našemu školnímu programu. Jako poslední pak vznikl obor nábytkářství.

Jednatřicet školáků v úterý bojovalo o umístění v semifinále Mladého zemědělce.Jednatřicet školáků v úterý bojovalo o umístění v semifinále Mladého zemědělce.Zdroj: Deník/Marcel Moržol

Na který z oborů se studenti hlásí nejvíce? Na který naopak nejméně?

Nejvíce stabilní jsou už dlouhou dobu obory informační technologie a obchodní akademie. S agropodnikáním byl v minulosti problém. Počet uchazečů byl tak nízký, že jsme museli studenty slučovat do jedné třídy se studenty jiných oborů. V posledních letech se ale daří naplňovat nebývale dobře, což nás těší.

Jak motivujete studenty právě k výběru zemědělského oboru?

Naším velkým lákadlem může být volitelný předmět jízda na koni. Díky tomu se k nám často hlásí žáci, kteří mají ke koním vztah. Pro ně je to pak spojení příjemného s užitečným. Škola studentům také nabízí možnost bezplatného zisku řidičáku skupiny B i T. Myslím si, že i že naši učitelé oborem hodně žijí a dokážou tak žáky vtáhnout do světa zemědělství.

Jednatřicet školáků v úterý bojovalo o umístění v semifinále Mladého zemědělce. Prvenstvím se blýskla Natálie Mandelíková.Jednatřicet školáků v úterý bojovalo o umístění v semifinále Mladého zemědělce. Prvenstvím se blýskla Natálie Mandelíková.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Jaká je praxe v terénu a spolupráce se zemědělskými podniky?

Máme navázanou spolupráci s mnoha firmami v okolí, kde naši studenti při studiu praxe vykonávají. V samotném areálu školy bohužel nedisponujeme žádným pozemkem, vše je proto externí. To je ale pro studenty výhodné v tom, že se často ve firmě, kde byli na praxi, mohou následně i uplatnit.

Jaké konkrétní dovednosti mohou studenti na těchto praxích získat?

Snažíme se, aby si žáci vyzkoušeli všechno, co je v oboru potřeba. Učí se, jak se o zvířata kompletně postarat a poskytnout jim odbornou péči. Možností je ale spoustu, poskytujeme žákům třeba i průpravu k vinařství.

Jaké výhody a příležitosti poskytuje studium na vaší zemědělské škole v porovnání s jinými školami nebo formami vzdělávání v oboru zemědělství?

To nelze takhle jednoduše říct. Pokud to vztáhnu na jiné školy v okolí, dá se říct, že každá se zaměřuje na trochu něco jiného. My se snažíme stáhnout spíše žáky z blízkého okolí, co mají vztah k chovu zvířat a jezdectví. Jiné školy jsou zase více zaměřeny na vinařství. Studenti tak mají možnosti výběru.

Jednatřicet školáků v úterý bojovalo o umístění v semifinále Mladého zemědělce.Jednatřicet školáků v úterý bojovalo o umístění v semifinále Mladého zemědělce.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Mladý zemědělec je jedna soutěž, do které jste zapojeni. Mají ale i současní studenti šanci se nějak prosazovat už během studia, právě formou soutěží?

Pravidelně se studenti účastní soutěže v orbě nebo jízdě zručnosti, ve které si prověří své dovednosti v ovládání zemědělských strojů. Někdy jsou také naši studenti osloveni, aby pomáhali na významných výstavách. To jim může pomoci získat cenné zkušenosti i rozšířit kariérní obzory.

Jak vaše škola přistupuje k inovacím v zemědělském sektoru?

Snažíme se informace zjišťovat od externích partnerů, protože sami nemáme jak. Do běžné praxe v zemědělství se ale čím dál tím více prolínají technologie, především výpočetní technika, a tomu se škola přizpůsobuje.

Jakým způsobem se vaše škola zapojuje do širší komunity a podporuje zemědělský sektor ve vašem regionu?

Jak jsem již řekl, angažujeme se v rámci praxí, soutěží a výstav. Často také děláme studentské výstavy plodin, které jsou pro širokou veřejnost. Mou myšlenkou je se ale zapojit i nad rámec regionu. To znamená, že se v budoucnu pokusíme navázat spolupráci s různými svazy a propagovat tak školu celostátně.

Cílem soutěže Mladý zemědělec je podpořit zájem žáků základních škol o zemědělské obory. Pořádá ji Deník.cz a vydavatelství Vltava Labe Media, odbornými garanty a partnery pak Mendelova univerzita Brno a střední zemědělské školy z Čáslavi a Chrudimi. Generálním partnerem soutěže je společnost Agrofert. Záštitu poskytl Zemědělský svaz České republiky a podporu akci vyjádřil také ministr zemědělství Marek Výborný.