„Rodiny s malými dětmi žijí v utečeneckém táboře v chýších z vlnitého plechu a lepenky. Bez podlahy, společně se zvířaty. Podmínky jsou ještě horší, než si člověk dokáže představit," popisoval Klučka.

Běženci z Jižní Osetie a Gruzie utekli před občanskou válkou. Mnozí si tím zachránili život. Většina jich skončila v uprchlickém táboře Voschod II, kam také směřuje pomoc Ledňáčka. V současnosti tam žije na tři sta padesát rodin, které doma zanechaly veškerý svůj majetek.

Život jim znesnadňuje i fakt, že tábor se nachází na bývalé skládce toxického odpadu, kde nelze nic vypěstovat.

Ředitel nadačního fondu Ledňáček Lukáš Klučka navštívil v první říjnovém týdnu válečné uprchlíky v Severní Osetii na Kavkaze.