V zimě a letos na jaře vytékala z vodovodního kohoutku Jiřího Kmeta voda, která prý připomínala slabší černou kávu. Problém podle něj trval tři měsíce a ani v současné době se nedá mluvit o ideálním stavu. „Je pravda, že v posledních týdnech se situace zlepšila a voda již má řekněme obvyklou mikulovskou kvalitu. To ale podle mínění mnoha lidí, kteří se sem přistěhovali odjinud, znamená, že je dosti cítit chlórem a přímo z kohoutku se dá pít jen se sebezapřením,“ míní Kmet.

O svůj názor se podělil na diskuzním fóru mikulovských webových stránek. Zároveň se obrátil na tamní zastupitele, aby mu vysvětlili, zda jsou spokojeni s odpovědí dodavatele pitné vody, kterou je společnost Vodovody a kanalizace Břeclav. V jejím vyjádření mimo jiné stojí, že „může krátkodobě docházet k situacím, kdy na spotřebiště doteče voda, která obsahuje mechanické nečistoty nebo je částečně zakalená, i když předtím je samozřejmě voda odkalována.“ S tím Kmet souhlasí, ale zároveň si nemyslí, že tři měsíce jsou krátká doba. „Za hnědou vodu, která tekla od prosince do března z našich kohoutků jsme však všichni platili plnou cenu,“ argumentuje.

Koštial: Kvalita vody Mikulov trápí

Problém s nečistotami ve vodě, která vytéká z vodovodních kohoutků, probírá také vedení radnice. Podle starosty Rostislava Koštiala se tím však ještě představitelé města nezabývali na jednání rady, takže nemají k tomuto bodu oficiální stanovisko. „Přesto se o tom bavíme poměrně často. Lidi to samozřejmě trápí. Se společností Vodovody a kanalizace Břeclav proto tuto věc řešíme. Víme nicméně, že je to poměrně složité. Voda totiž stále pracuje,“ řekl mikulovský starosta.

Mikulov má podle jeho vyjádření problémy s pitnou vodou už delší dobu, na což mají vliv i úpravy a opravy vodovodního řadu. Nespokojený Kmet se ve svém příspěvku ptá, zdali město vyvíjí coby jeden z významných akcionářů vodárenské společnosti dostatečný tlak na změnu k lepšímu. To starosta jednoznačně potvrzuje. „Pod tlakem města společnost Vodovody a kanalizace nad rámec svých povinností mnohem častěji odkaluje. Konečné řešení je ovšem běh na dlouhou trať,“ myslí si Koštial. Na kvalitu vody, která jde do kohoutků v jednotlivých domácnostech mají podle něj vliv také staré sítě, které potřebují postupnou regeneraci. „Děláme pro to maximum,“ podotkl starosta. Představitelé Vodovodů a kanalizací Břeclav vyzývají lidi, kteří mají doma problémy se zakalenou vodou, aby se obrátili přímo na mikulovské provozní středisko, které sjedná nápravu.