V něm mapují vývoj společenských organizací, spolků a tradičních zvyklostí od konce tisíciletí po současnost. Svazek pod názvem Kostice na přelomu tisíciletí chtějí představit v prosinci. V nákladu tisíce kusů.

Spis tvořili všichni. „Jsem velmi radostná z toho, že se do toho všichni z obce tak pustili a o vývoj knihy se zajímali, protože dílo je právě o tom, jak život v obci vnímají samotní občané," uvedla starostka Kostic Anna Bradávková.

Podle ní lidé Kosticemi žijí a umějí navzájem spolupracovat a pomáhat si. „I když je dnes už jiná doba a lidé se tolik nescházejí jako dřív, tady u nás se sbližujeme. Třeba právě skrze tvorbu knihy," doplnila starostka.

Dvousetpadesá­tistránkový spis o Kosticích vznikal jeden rok. Po tu dobu na obsahu spolupracovalo pětapadesát lidí rozdělených do několika oddílů. „Vytvořili jsme skupiny, které si rozdělily práci na jednotlivých sférách knihy. První skupina zajišťovala podklady a připravovala text, lidé v druhé skupině se postarali o fotografie. Emil Kordiovský pak celou knihu zeditoval a dodal historický podtext k některým pasážím," vyprávěla Bradávková.

O organizační věci se postarali lidé z vedení obce. Poprvé se sešli loni v listopadu. Samotný nápad se ale obcí nesl už tři roky dozadu. „Já jsem na knize pracovala asi rok a půl. Ta vize tady totiž byla už mnohem dřív," potvrdila starostka.

Sama upravovala texty po ostatních, sbírala podklady a přepisovala. Podle jejích slov, ale tato práce nebyla vůbec jednoduchá. „Při první schůzce s panem Kordiovským jsem měla obavy, že to nesvedeme. Bála jsem se, abychom se tohoto úkolu zhostili dobře jednak i proto, že nás na knize pracovalo hrozně moc a každý z nás to viděl trochu jinýma očima," přiznala Bradávková.

Nejobtížnějšími se staly části o kostických osobnostech. „O významných lidech naší obce jsme hledali informace jen velmi těžko. Navíc jsme se děsili toho, abychom na někoho nezapomněli a ten se pak necítil dotčený," zmiňuje Bradávková.

Hudební umělci Kostic se představují na CD disku s názvem Tá kostická dědina, který měl vyjít společně s knihou. Nakonec se ale dostal do prodeje dřív. „Na hudebním disku spolupracovalo taky mnoho lidí. Hlavně zpěváci a skladatelé. Ale kniha je kniha. Ta přečká věky," zakončila starostka.

ADÉLA JELÍNKOVÁ