„Nápad vydat publikaci vznikl v mé hlavě, protože se už asi čtrnáct let v okolí Pasohlávek zabývám přítomností Římanů na našem území. Informace zveřejňujeme hlavně v odborných časopisech a knihách, ale chtěli jsme tuto problematiku nastínit i široké veřejnosti,“ prozrazuje Balázs Komoróczy, který je hlavním autorem.

Jak dodal, knížka navazuje i na jeho výstavu Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, která je už od roku 2007 v mikulov­ském muzeu. „Výstava je hodně navštěvovaná, takže jde vidět, že toto téma lidi zajímá,“ uvádí.

„Publikaci jsme rozdělili tak, že každá dvojstránka se zabývá jednou otázkou spjatou s Římany v okolí Pasohlávek a pod Pálavou. Podle mého je brožura velice reprezentativní. Můžu i neskromně říct, že se nám povedlo grafické zpracování,“ má radost Komoróczy, kterému pomáhali i jeho kolegové.

Kresby a grafika hrají v publikaci dominantní roli. „Dokonce jsou tam dva druhy textu. Vymysleli jsme si postavu přímého účastníka událostí ze strany Římanů, který se jmenuje Vrucius. Vycházíme ale ze zjištěných reálií, protože u Pasohlávek skutečně našli archeologové kus pancíře s jeho jménem. Jméno jsme si tak naplnili životem. Takže jednotlivá témata Vrucius komentuje,“ láká archeolog na zajímavé zpracování knížky s tím, že tak mohli psát i o věcech, které by se například do odborných článků nehodily.

Jak Komoróczy prozrazuje, začínají už pracovat i na pokračování. V něm by proti sobě mohli stát Římané a Germáni. „Došlo by k jakémusi porovnání dvou kultur, které si rozdělily střední Evropu na půl,“ nastiňuje plány do budoucna.

Novou publikaci představila obec i na konajícím se Regiontouru, který je v Brně. Na vydání získaly přes Mikroregion Mikulovsko od Jihomoravského kraje dotaci padesát tisíc korun, zbylých padesát tisíc daly Pasohlávky ze svého.