Mohou vní najít kromě současného členění Pohořelicka také zaniklé obce, které už zmap dávno zmizely. Úvod se věnuje přírodním podmínkám tehdejšího pohořelického soudního okresu.

Hlavní část pak popisuje obyvatelstvo regionu a druhá rozsáhlá část konkrétní obce, městečka a města. Vtěchto kapitolách věnovaných jednotlivým aglomeracím lze získat informace ohistorii obce, památkách, počtu osídlených domů, počtu obyvatel, konkrétních poddanských povinnostech, školství a veřejné správě.

Kniha vychází vbrožovaném vydání a je doplněna mapkou tehdejšího okresu