„Spolúčast knihovny byla něco málo přes dvacet tisíc korun. Celý projekt je zaměřený na zkvalitnění služeb pro čtenáře, a to díky nákupu moderního knihovního systému Clavius a dále dvou kusů iPadu, které budou sloužit nejen k bezdrátovému připojení k internetu, ale nabídnou čtenářům různé aplikace. Nejmenší čtenáři se tak mohou vzdělávat ve výuce anglického jazyka nebo třeba i matematiky,“ uvedla starostka obce Božena Bošiaková.

Pro starší čtenáře je možné využití iPodů jako čtečka e-knih, novin a časopisů vždy aktuálních čísel. Zájemci mohou knihovnu navštívit v úterý a ve čtvrtek od pěti do devíti hodin v podvečer a také v sobotu od osmi do deseti hodin dopoledne.