Zavést novou službu chtěli v břeclavské knihovně už před časem. „Ale teprve nyní, po otevření nové části dospělého oddělení, kdy náš kolektiv posílily dvě odborné pracovnice, jsme schopní ji plně uskutečnit," objasnila břeclavská knihovnice Radana Denemarková.

Inspirací pro okresní město bylo více knihoven v republice, kde donáška už funguje. Je bezplatná a prvotně určená pro hendikepované a nepohyblivé obyvatele. „Zároveň ji však mohou využít i lidé s omezenou schopností pohybu či dlouhodobě nemocní. Zvláště teď v zimních měsících je pro některé naše čtenáře služba aktuální," uvedla Denemarková.

PAMĚŤ I POČÍTAČE

Podmínkou pro využití novinky, kterou oficiálně spustí v úterý třetího ledna, je pouze platný čtenářský průkaz a bydliště v Břeclavi.

Služba bude fungovat dvakrát měsíčně, a to vždy v úterý v dopoledních hodinách. „Na přesném datu donášky se s případnými zájemci telefonicky domluví samotná knihovnice, která bude donášku zajišťovat. Maximálně lze vypůjčit pět knih najednou. Na požádání zajistíme také donášku časopisů a zvukových knih," upřesnila knihovnice.

Knihy až do domu roznáší také z mikulovské knihovny. „Důchodci u nás tvoří téměř padesát procent návštěvnosti. Pořádáme pro ně virtuální univerzitu třetího věku, besedy na téma zdraví či počítačové kurzy," vyjmenovala ředitelka knihovny v Mikulově Ilona Salajková.

Velký zájem o univerzitu třetího věku je také v Hustopečích. „Kromě toho, že se účastníci dozví mnoho nového z tématu daného semestru, setkají se svými vrstevníky. Od ledna chystáme také kurz trénování paměti. Také přednášky a literární kavárny, které pravidelně pořádáme, navštěvují z velké části důchodci," zmínila Jitka Horáková, která pracuje v hustopečské knihovně.