„Jedná se o opravu vážného stavu opěrné zídky, který nastal v březnu letošního roku, kdy vlivem nestability svahu došlo k částečnému sesuvu do koryta vodního toku a porušení silnice," řekl hejtman Michal Hašek.

Podle dostupných informací má být hotovo do listopadu letošního roku. Podobný termín mají v obci také restaurátorské práce dřevěných křížů, které patří ke známým kobylským památkám.