Poukazuje například na rozdílný přístup úředníků k lázním a stavbám v jejím areálu. Zpochybňuje také ohledání stavebního úřadu na místě, který se podle ní dostatečně neseznámil s podmínkami provozu a potřeb zahradnictví.

„V rámci rozhodování o umístění stavby musím mít jistotu, že moje firma nebude stavbou zásadně omezena a nebudou tak ohrožena, kromě jiného, pracovní místa pro mé zaměstnance,“ argumentuje mimo jiné Rajnochová.

- Lednicí zmítá boj o lázeňskou kolonádu