Zdravotní ústav se sídlem v Brně omezí od Nového roku téměř všechny práce v terénu. Ministerstvo zdravotnictví chce tímto způsobem, který bude znamenat propouštění, ušetřit. Třeba na pracovišti v Břeclavi mají zůstat pouze dvě laborantky. Novou práci zřejmě bude muset hledat i epidemiolog Oldřich Šebesta – velký regionální odborník na komáry. S tím však zásadně nesouhlasí řada obcí na Břeclavsku.

„To je velký problém. Monitoring komárů je důležitý, protože komáři v regionu byli a vždycky budou. Doktor Šebesta zná tuto problematiku takřka zpaměti. Pokud by své práce najednou zanechal, bude komukoliv dalšímu trvat čtyři až pět let, než si všechny lokality osahá a bude vědět, kde se komáři například pravidelně líhnou,“ vyjádřil svůj názor starosta Ladné Zdeněk Juračka.
Na toto téma podle něj zavládla živá debata na posledním zasedání dobrovolného svazku obcí Lednicko-valtického areálu. Prakticky všichni starostové měli stejný názor – odchod Šebesty by jim značně ztížil situaci.

Představitelé obcí sužovaných komáry probírali dokonce i možnost, že by se na jejich dalším sledování a výzkumu mohlo podílet více subjektů. „Mohlo by jít například o Lesy České republiky, Biosférickou rezervaci Dolní Morava a určitou částkou by přispěly i svazky obcí,“ nastínil Juračka.
„My jsme od prvního ledna 2008 postaveni před hotovou věc. Ministerstvo totiž výrazně snížilo tok peněz zdravotnímu ústavu, který je příspěvkovou organizací. Správcem části rozpočtu má být krajská hygienická stanice, která u nás možná bude nakupovat určité služby,“ přiblížil chystané změny ředitel Zdravotního ústavu Brno Bohumil Pokorný.

V Břeclavi mají zůstat pouze dvě laborantky, jejichž náplní práce bude od Nového roku styk s občany a odborná osvěta. „Byli jsme nuceni to takhle vyřešit. Roční náklady na jednu pracovní sílu s vysokoškolským vzděláním jsou kolem šesti set dvaceti tisíc korun, což není pakatel,“ doplnil Pokorný. Konečný způsob řešení nicméně podle něj ještě bude předmětem dalších jednání…

Více v Břeclavském deníku v pátek 26. října