Alois Urbánek už v křesle pasohláveckého starosty pár let nesedí. Přesto mu v obci stále patří významné postavení. Je totiž předsedou speciální komise programu obnovy venkova. Členové tohoto nevoleného orgánu sice nemají možnost přímo rozhodovat, ale předávají radě obce své návrhy na zlepšení situace v Pasohlávkách.

„Nápad sestavit v Pasohlávkách podobnou komisi, ve které by rozhodovali sami občané, vznikl už na počátku devadesátých let za Petra Pitharta. Šlo o vládní program obnovy venkova, který na zřizování těchto komisí uděloval dotace. Tehdy jsme také vstoupili do spolku obnovy venkova,“ popsal Urbánek, který je zároveň i jedním z členů zastupitelstva.

V komisi je kromě něj dalších osm členů, kterým naopak zkušenosti z komunální politiky většinou chybí. „V civilu mají různá povolání. Jeden je například správcem konkurzní podstaty, druhý vlastní realitní kancelář. Třetí má na starosti dohled na stavbách. Je to opravdu různé. Věkový průměr členů komise je od pětačtyřiceti do pětapadesáti let,“ bilancoval někdejší první muž obce.

Podle současného starosty Tomáše Ingra nemá komise ani zdaleka takové kompetence jako pasohlávecká rada nebo zastupitelstvo.
„Komise je poradním orgánem rady obce. Doporučuje radním k projednání věci, které by se daly v Pasohlávkách zlepšit. Nejde o žádný politický boj. Některé jejich nápady na zlepšení bereme v potaz. Kromě návrhů, které předkládají radě, se starají také o zeleň nebo o kulturní dění v obci. Nedávno udělali například soutěž o nejhezčí předzahrádku,“ řekl Ingr.

Členy komise jmenují a popřípadě i odvolávají pasohlávečtí radní. Rada má také kompetenci tento svůj poradní orgán zrušit. Zatím k tomu ale nikdy nedošlo. Komise už v Pasohlávkách funguje více než patnáct let. Její členové se scházejí pravidelně každý měsíc, vždy poslední středu.

A co se už jim podařilo prosadit? „V podstatě každý rok něco. Jako poradní orgán radě doporučujeme nejrůznější návrhy a ona je ve většině případů akceptuje. Získáváme navíc i peníze z obecního rozpočtu. Podařilo se nám tak přispět k obnově chodníků, parku a zeleně v obci. Vstoupili jsme i do diskuze o využití prostoru kolem termálního vrtu. Řešíme také případné změny v územním plánu,“ vyjmenoval Urbánek.

Mnozí obyvatelé Pasohlávcek ale o možnosti oslovit komisi se svým problémem nebo s návrhem na zlepšení čehokoliv v obci nemají ani potuchy. „O ničem takovém nevím. O podobné komisi jsem nikdy neslyšel,“ řekl například František Novák.

To Anna Domanská měla o něco lepší informace. „Často o komisi čtu v obecním zpravodaji. Kdybych ale měla nějaký problém, obrátila bych se spíš přímo na obecní úřad,“ přiznala po pravdě.