„Umožnili jsme všem politickým stranám, které jsou v zastupitelstvu, aby měli své zástupce v těchto komisích. Vyzvali jsme také neziskový sektor a hospodářskou komoru. V minulém volebním období jsme jako opozice byli pouze v jedné či ve dvou komisích. Ale chyběli jsme v těch, podle mého, důležitých, jako je územní plánování,“ vysvětlil důvod, proč došlo ke změně a větší otevřenosti komisí, starosta Břeclavi Oldřich Ryšavý, který je přesvědčený, že tak byla opozice odříznutá od podstatných informací.

Rada města nyní bude dostávat doporučení, případně návrhy od deseti komisí. A to rozvoje a cestovního ruchu, výstavby a územního plánování, seniorů, sociální a zdravotní, pro nakládání s majetkem města, školské, bytové, sportovní, kulturní a nově navíc od komise životního prostředí.

Přestože jsou komise jen poradním orgánem rady, a jejich rozhodnutí nejsou závazná, Ryšavému vadilo na minulém systému hlavně to, že opozice nemohla připomínkovat pro ně třeba důležitá rozhodnutí.

„Je to hlavně o informacích a o tom, že pak nejsou jednotliví členové zastupitelstva překvapení, co vlastně schvalují. A může se tak dosáhnout i široké shody mezi všemi,“ vidí nezbytnou výhodu.

Pavel Dominik z Pro Regionu přiznal, že v minulosti bylo skutečně opozičních zastupitelů v komisích méně.

„Teď je snaha o větší zastoupení i opozice a třeba právě i z hospodářské komory. Také jsem se doslechl, že budou mít více členů. Otázkou ale je, jestli se v tak velkém počtu budou schopní jejich členové shodnout na nějakém doporučení směrem k radě. Neznám zatím složení, ale myslím si, že koalice bude mít stejně většinu. Takže pokud by došlo na nějaké hlasování, asi stejně budou mít rozhodující slovo,“ zamyslel se Dominik, který zasedne v komisi životního prostředí.

Zástupce do osmi z deseti komisí už navrhla i Okresní hospodářská komora Břeclav. „Možnosti jsme využili. Starostu Ryšavého jsem pozval po jeho zvolení k nám a on mi tehdy dal tuto nabídku. Zasednou tam odborníci z praxe, kteří zastupují členy hospodářské komory. I my máme zájem, aby se ve městě vytvářelo zázemí pro kvalitní podnikání,“ viděl velký posun v novince ředitel okresní komory Pavel Šindelář.

S nápadem souhlasí i další opoziční zastupitelka Marta Strušková z KSČM. „Je to podle mého naprosto správný postup. Koalice nemá rozum na všechno a navíc se takto může podchytit i větší názorové spektrum,“ uvedla s tím, že sama i v minulosti v komisích byla, ale je ráda, že tam mohou také její kolegové.

Odměna je pro členy komisí dvě stě padesát korun za setkání, což je o polovinu méně než v minulosti.