U Tvrdonic na Břeclavsku testují vědci apetit zvířat od letošního jara. „Zkoušeli jsme různá prostředí a jiné typy dřevin. Měkké typy, jako je vrba, si nakonec oblíbil nejvíc a škoda na dubových porostech klesla. Výhoda je také to, že okousaná vrba druhý rok znovu sama vyroste, dub je nutné vysadit,“ vysvětlil Ondřej Mikulka z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity.

Mimo okolí Tvrdonic vědci experiment provádí také ve Strážnickém Pomoraví na Hodonínsku a v Litovelském Pomoraví v Olomouckém kraji. Potrvá ještě nejméně dva roky.

Pokud zvířata i nadále budou místo dubů upřednostňovat vrby, potěší to hlavně správci lesů. „Poškozené oblastí musíme do dvou let znovu zalesnit. Bobři je chvíli nechají na pokoji, ale pak znovu přijdou a sežerou je. To je kolotoč. Chráníme sazenice oplocením, ale pod ně se snadno podhrabou. Je těžké je odradit,“ sdělil za Lesy České republiky vedoucí polesí Tvrdonice Bronislav Konečný.

Medvěda migrujícího jižní Moravou zachytily dvě fotopasti v lesích u Bzence a i jinde.
Medvěd je stále v Moravské Nové Vsi, varují místní

Vodohospodáři s hlodavcem bojují v celém povodí Moravy. „Škody vznikají především stavěním zátaras, které vzdouvají vodu a zaplavují okolní pozemky. Překážky v toku musíme odstranit. Stejně tak nahlodané stromy představující riziko při pádu. Výrazný problém je narušení ochranných hrází, kde si bobr vytváří nory. Tato poškození vedou k průsakům hrází a jejich destrukci,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Ohrožené hráze upravují vodohospodáři opevněním a někde i těsnícími stěnami v hrázových systémech. „Stromy se nám na některých místech daří zachraňovat s pomocí oplocení. Například na Svratce u obchodního domu Ikea jsme tímto způsobem zachránili v blízkosti řeky několik stromů,“ dodal Chmelař.

V Lednicko-valtickém areálu na Břeclavsku, kde žijí bobři již několik let, v současnosti příliš škody nenadělají. „Přes léto mají rádi spíše svěží zelené byliny a stromy je nezajímají,“ konstatoval správce areálu Oto Bernad.

Bobr přichází do měst. Řádí i u Ikea

Třetina celé populace bobrů v České republice žije podle Ondřeje Mikulky, který dlouhodobě zkoumá bobra evropského, právě na jižní Moravě. Lesy jich jsou již plné. Proto se stěhují blíže k městům a zemědělským oblastem.

Vodohospodáři vídají jeho činnost v celém povodí Moravy. Vyskytuje se jak na Dyji, tak na všech přítocích i odvodňovacích kanálech. Hlodavce pozorují i na brněnské přehradě a na řece Svratce za obchodním domem Ikea.

Archeologové objevili pod břeclavským zámkem dřevěnou hradbu pocházející z jedenáctého století
Zámek ukrýval dřevěné hradby. Pod památkou ležely od jedenáctého století