Konferenci zahájil první náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Milan Venclík vreprezentativních prostorách kongresového centra mikulovskéhozámku. Na tuto konferenci naváže odpolední Veletrh projektových partnerů pro česko-rakouskou ičesko-slovenskou spolupráci. Program bude pokračovat druhou konferencí, zaměřenou tentokrát na přeshraniční spolupráci České republiky a Slovenské republiky. Akci spolufinancuje EvropskáUnie.