Program mezinárodní konference se letos zaměří na problematiku takzvané Společné zemědělské politiky ve vztahu k ekologickému zemědělství. Akce předvede praktické poznatky ekologickým zemědělcům, výrobcům a prodejcům biopotravin, zástupcům odborné veřejnosti a neziskových organizací, ale i členům státní samosprávy a samosprávy.

„Podmínky Společné zemědělské politiky radikálně ovlivňují zemědělské hospodaření v celé Evropě. Finanční podpory v současné době pomáhají zemědělcům například rekonstruovat stáje, kupovat novou techniku, udržovat krajinu nebo chránit životní prostředí. Chceme ukázat na konkrétních farmách, jak se projeví navrhované změny zemědělské politiky od roku 2014. Účastníci exkurzí uvidí, jak jsou V České republice, Slovensku a Rakousku připraveny zemědělské podpory a jaké změny lze po roce 2013 očekávat," uvedl hlavní koordinátor Bioakademie 2012 Milan Kouřil.

V České republice se účastníci Bioakademie budou věnovat problematice živočišné výroby se zohledněním ekologických dopadů. V Rakousku se zaměří na rostlinnou výrobu, na Slovensku zase témata spojí se zpracováním bioproduktů přímo na farmách. Registrace a přihlášky na Bioakademii 2012 spolu s podrobným programem lze najít na webových stránkách PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Zahájení konference se uskuteční v prostorách Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici. Registrovat se lze do sedmého září.

PETR VLASÁK