Tři sta let stará modřínová alej ve Valticích je podle některých obyvatel města ohrožená plánovanou výstavbou rodinného domu. Inženýrské sítě k němu mají vést kolem letitých stromů. Památkáři souhlasili, konečné rozhodnutí ale bude až na starostovi.

„Všiml jsem si stavebních kót na cestě v aleji a bál jsem se, aby se v ní nezačalo stavět bez potřebných povolení. Dům v těsné blízkosti aleje vyrůst může, parcela je v územním plánu označená jako stavební pozemek. Připojení na vodu, plyn, kanalizaci a elektřinu k budově ale budou muset vést přes vinohrady nebo starou alej," obával se už v červenci Aleš Černý z Valtic, který spoléhal na vyjádření památkářů.

Národní památkový ústav v Brně se vyjádřil dvakrát. V červnu přípojku z ulice U Vodojemu k plánovanému domu schválil. V srpnu naopak podmínil stavbu inženýrskými sítěmi z ulice Sadová, která vede souběžně s alejí jehličnanů. Úsek památkové péče tak vycházel ze závazného stanoviska z června a přidal několik podmínek, za jejichž porušení hrozí při stavbě pokuta.

„Úsek památkové péče břeclavské radnice podle mého nepochopitelně souhlasil s tím, že bude dům napojený na inženýrské sítě modřínovou alejí, která je chráněná UNESCO. Prý jde o jediné možné řešení a další stavby tam už lidi stavět nebudou. Jak to ale můžou vědět?" neskrýval rozhořčení Černý.

Nízký dřevěný plot

Černý ujistil, že se na čtvrteční schůzku účastníků řízení dostaví i se všemi námitkami. Po jedenáctém říjnu už totiž výtky nebudou brány v potaz.

„Postupovala jsem podle zákona a snažila se citlivě k místu nastavit podmínky, které musí při výstavbě investor splnit," vyjádřila se za úsek památkové péče břeclavské radnice Pavla Chládková, kterou Černý za stanovisko kritizoval.

Podmínky například hovoří o posunutí půdorysu stavby od modřínů osm až deset metrů podle průměru kmene. Modřínová alej bude rovněž zůstane veřejně přístupnou cestou a klidovou zónou. A sjezd a odstavné plochy u domu nebudou moct být dlážděné, ale s mlatovým povrchem. Plot bude dřevěný a nízký, střešní krytina zase cihlově červená.

„Plány jsme přizpůsobili všem novým podmínkám, kopat se bude v bezpečné vzdálenosti od kořenů. Co se týká inženýrských sítí, ze Sadové se s nimi počítalo jen pro případnou novou čtvrť a vedení v celých řadách. Podle všeho tam bude stát ale jen jediný dům, a tak je nejvhodnější táhnout jen přípojky, a to z blízké ulice U Vodojemu. Ze Sadové by navíc musely jít přes dvě stě metrů sadů a vinic, které jsou na pozemcích asi čtyř vlastníků," počítal projektant novostavby Josef Vlk .

Ten má však být podle Černého ve střetu zájmů, protože i se svou ženou zasedají v komisi stavební a životního prostředí na valtické radnici.

„Na komisi jsme tento případ neřešili. Určitě bych se ale zdržel hlasování. A co se týká pana Černého, spíš než o modříny jde o sousedské spory. O pozemek totiž usiloval taky, blízko něj má vinohrady," ohradil se Vlk.

PETR VLASÁK