Kapucíny do Mikulova uvedl v roce 1611 kardinál František Dietrichštejn a rok poté položil základní kámen k jejich klášteru. Dne 22. srpna 1613 pak nově postavený kostel s hlavním oltářem svatého Františka z Assisi také vysvětil. Po založení Lorety v sousedství kláštera byli kapucíni pověření službami i v této svatyni a opatrováním loretánského pokladu.

„Kapucíni působili v Mikulově až do roku 1784, kdy klášter zachvátil ničivý požár. Následně řeholníci město opustili a pozemky rozprodali pro stavbu jiných domů," upřesnil Jan Knorr z Občanského sdružení pro Konvent.

Dnes se v části kapucínského kláštera, respektive presbytáře kostela svatého Vavřince, nachází galerie Konvent. Provozuje ji právě akademický malíř Jan Knorr spolu s manželkou Roky chátrající stavba prošla díky jejich citlivému přístupu mezi lety 2001–2011 rozsáhlou obnovou. Dnes je zde kavárna a konají se výstavy, koncerty i divadla.