Červená záře se symbolicky rozsvítila na Mezinárodní den dárců kostní dřeně, který letos připadl na sobotu 16. září. Cílem je poděkovat všem lidem, kteří svým odběrem pomohli pacientům trpící závažnou nemocí. Organizátoři se zároveň snaží motivovat nové dárce.

Kdo potřebuje kostní dřeň?
„Příjemci jsou pacienti trpící některou z poruch krvetvorby (leukémií, závažnou anémií, imunodeficity nebo metabolickými poruchami), které jejich onemocnění bezprostředně ohrožuje na životě a transplantace je pro ně jedinou nadějí," vysvětluje webový portál darujzivot.cz

Zdroj: Youtube