Zpět do jejích útrob se po pečlivém prozkoumání památkáři vrátila i vzácná zapečetěná pamětní schránka s dobovými dokumenty, kterou při rekonstrukci věže místní objevili a po více než sto letech otevřeli. „S památkáři a panem farářem Slavomírem Bedřichem jsme pečlivě vrátili dokumenty do původního tubusu od nejstaršího po nejnovější. Ovšem odřezané víko jsme již necínovali a nezapečetili, protože jsme původní tubus vložili do nového s větším průměrem. Do prostoru jsme potom uložili další tři další listiny. Jednu sepsala diecéze, druhou farnost a třetí jsme uložili za obec Rakvice,“ přiblížil starosta obce Radek Průdek.

Mládě orla královského na Břeclavsku.
Jedni z nejohroženějších v Evropě: orli královští mají na jižní Moravě mladé

Prozradil zároveň, jaká poselství možná opět až za sto let příští generace v kopuli věže objeví. „Velmi hezký text psaný lidovou češtinou a okořeněný moudry sepsal pan farář Bedřich. Dal tak jasný vzkaz generaci, která tubus odpečetí. Diecéze pak zvolila spíše formálnější jazyk. No a text, který jsme ručně sepsali za obec Rakvice, reflektuje současnou dobu. Pochopitelně jsme se nevyhnuli ani dominantnímu tématu, které nyní společností rezonuje. A to je covid,“ sdělil starosta.

Všechny tři texty, budou-li jejich autoři souhlasit, by Rakvičtí rádi v kopii představili na připravované výstavě. Chybět na ní nebude ani originál původní kupole, která donedávna kostel zdobila. „Všechny dokumenty máme zkopírované a máme přislíbený i jejich překlad. Jsem toho názoru, že si tato událost zaslouží naši pozornost a jsem velice rád, že jsem mohl být přitom,“ podotkl starosta.