„Moc děkuji za podporu. Budu pokračovat v práci pro region,“ napsal na svých facebookových stránkách Koštial. Zmínil zároveň, v čem práce předsedy sdružení spočívá. „Pracuji na programu ochrany půdy před důsledky velkoplošného obdělávání. Jde zejména o zelené pásy, výsadbu alejí či změnu dotační politiky, která bude podporovat ekologizaci zemědělské výroby. Zabývám se také hospodařením vody v krajině a druhovou pestrostí obdělávané půdy,“ uvedl starosta a senátor Koštial.