Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau, která dlouhodobě sleduje hospodaření obcí v celé České republice. Zatímco některé obce v kraji dluží čtyřicet tisíc a více korun na jednoho obyvatele, v Březí a Kosticích jsou dlužné částky na hlavu vyčíslitelné ve stovkách. Zadluženost na obyvatele v Březí činí sto šedesát korun, v Kosticích jen sto padesát. Zadlužeností se rozumí například rezervy či bankovní úvěry.