Jeho jedinečnost podle jejích slov spočívá především v zaměření. „V Břeclavi sice vždy pracovaly s lidmi různé organizace, ale pokaždé pouze s určitými cílovými skupinami, například s Romy. Prací i s jejich sousedy se však cíleně nikdo nezabýval. Domnívám se proto, že jde o projekt, který v kraji nemá obdoby,“ vysvětlila Fellingerová, jejíž centrum má Kotelnu zatím v pronájmu na tři roky.

Komunitní centrum Kotelna
- funguje v Břeclavi v ulici Na Valtické od konce letošního dubna
- zaměřuje se na práci s mladými i staršími lidmi v komunitě či na řešení problémů, které zde sousedy trápí.
- pomoc zde však najdou i lidé ohrožení sociálním vyloučením, nebo ti, kteří se octnou na okraji společnosti a potřebují pomoct vrátit se zpátky do života.
- svoje zázemí zde mají zástupci IQ Roma servis, Royal rangers, Centra pro komunitní práci či sociálního odboru města.

Centrum Kotelna, které se nachází v městském objektu bývalé kotelny poblíž autobusové točny Na Valtické, bude využívat hned několik organizací. „Půjde například o organizaci apoštolské církve Royal Rangers nebo IQ Roma servis. Scházet se zde budou také zástupci projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav,“ vyjmenoval mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

Komunitní centrum již nyní podle ředitelky Fellingerové využívají třeba důchodci nebo děti. „Centrum má totiž především sloužit k setkávání lidí z dané komunity. A to všech, bez rozdílů vyznání nebo barvy pleti,“ uvedla ředitelka.

Cíleně se v Kotelně budou řešit také problémy, které se v komunitě vyskytují. „Může jít třeba o chybějící stromy, nebo i o nepořádek. Vytvoříme zde jádrovou skupinu, téma probereme a budeme řešit, jak jej můžeme napravit. Naším cílem je aktivně zapojit lidi z komunity, aby se na řešení podíleli,“ nastínila Fellingerová.

Podobné centrum již deset let funguje také ve Znojmě. Tamní Coolna, kterou zaštiťuje znojemská charita, se soustředí především na práci s mládeží a dospívajícími od jedenácti do šestadvaceti let. V Blansku zase funguje sdružení Podané ruce, které provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Aktivity tohoto typu vítá také Kateřina Řezníčková. „Jakékoli centrum, které má za cíl spojovat, bude určitě prospěšné. Pomůže ukázat lidem, že smysl není jen v tom se bezcílně poflakovat, ale také začít myslet na to, jak pomoci sobě a lidem ve svém okolí a třeba i udělat něco pro místo, kde žiji,“ myslí si Řezníčková.