„Samozřejmě nemůžeme s úplnou jistotou říct, kolik přesně těchto vodních hlodavců na jižní Moravě žije. Ale máme několik způsobů, jak se dostat k relevantním číslům,“ vysvětlil Jaroslav Maloň z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, který právě v těchto dnech na Břeclavsku společně s dalšími vědci i dobrovolníky tyto chráněné živočichy sčítá.

Asi dvacetičlenná skupina využívá k monitoringu i moderní technologie. Například systém navigace GPS. „Nicméně důležitá data si normálně zapisujeme na obyčejný papír a následně je převedeme do elektronické podoby,“ nechal se slyšet Maloň.

A jak se postupuje při samotném sčítání bobrů? Skupina sleduje na březích vodních toků v soustavě Dyje a Moravy typické známky jejich výskytu: okousané kmeny stromů nebo nory.

„Výsledky naší práce poté předáme Agentuře ochrany přírody a krajiny. Ta je zase poskytne příslušné evropské komisi, protože Česká republika je povinná monitorovat tento druh a nahlásit vývoj jeho populace,“ poznamenal Maloň.

Bobr evropský, který ničí vzácné dřeviny a komplikuje život i vodohospodářům, patří stále mezi silně ohrožené druhy. To by se však mělo podle Maloně co nevidět změnit.

„Myslím, že tento status už neodpovídá realitě. Navíc v okolních zemích, Polsku, Rakousku nebo Německu, už sáhli k regulaci jeho počtu. V Polsku dokonce k odstřelu. Očekávám, že to nemine ani naše území,“ míní vědec.

Zastánců tohoto kroku je jen na Břeclavsku více než dost. S následky bobří aktivity si nevědí rady například v zámeckém parku v Lednici. Vodní tvor, pro něhož je typická stavba hrází, trápí mnohdy i ty, kteří si vyjdou na obyčejnou procházku.

„Narazili jsme na stromy zdevastované bobry. Nerad bych, aby na někoho vysoký strom spadl. Procházelo se tam dost lidí,“ poukázal na problém Petr Harman z Valtic, který se byl před časem projít se svými dětmi po hrázi u Kančí obory.

Bobrům nemohou přijít na jméno ani lidé ve Staré Břeclavi. Tito hlodavci tam na břehu Dyje odsoudili k pokácení několik půl století starých jabloní a také vzrostlé vrby a topoly. Někteří lidé už bojují s bobry dokonce tak, že natlučou silné hřebíky do míst, kde už zvířata strom nahlodala.