Bylo rozhodnutí odvolat starostu Záboje plánované? 
Návrh odvolat ho padl z mé strany již v prosinci. Tehdy šlo spíš o výzvu, abychom se zamysleli nad aktuální situací. S nikým jsem to dopředu neprobíral. Tím jsem chtěl vyjádřit, že jde o neodkladnou záležitost. Poté jsme se s ostatními zastupiteli bavili zeširoka o tom, co bude nejlepší. A došli jsme k nějakému konsenzu.

Problémy ve vedení obce byly tedy z vašeho pohledu dlouhodobější? 
Ano. Šlo o problém, který se kumuloval. Teď už bývalý starosta neměl příliš vůle a chuti vést dialog, komunikovat. Prosazoval především to, co si naplánoval a požadoval za důležité on. Přitom vedení obce by mělo být o dohodě všech, měl by to být politický dialog. Prostor vyjádřit se by měl dostat každý zastupitel.

Není v tom tedy nic osobního, jak se mnohde ozývá?
Rozhodně ne. Osobní záležitosti do toho vnášel spíše starosta. Dehonestoval tím jednání rady a zastupitelstva. Z jeho strany šlo o práci spíše liknavou, řada věcí se oddalovala. Hodně se mluvilo a málo pracovalo. Nejhorší je, že tento systém práce mnohdy zhoršil vyjednávací podmínky. A to si nemůžeme dovolit.

Volby 2018 

Vítězem posledních komunálních voleb se v Dolních Dunajovicích  stalo Sdružení nezávislých kandidátů 2018 vedené Josefem Hasníkem. Získalo 24,49 % hlasů.
 
Druhé místo obsadilo uskupení Obec lidem s Miroslavem Kovácsem v čele s 21,19 % hlasy. 
 
Dobrá volba pro Dunajovice Víta Záboje skončila třetí s 18,48 % hlasů.
 
Čtvrté bylo SNK 2018 pro rozvoj Dolních Dunajovic s 15,62 % hlasy.

Jak reagovali na rozhodnutí zastupitelstva místní lidé?
Obyvatelé, kteří se účastnili předchozího zastupitelstva a i těch dřívějších, rozhodně vnímali, že něco není v pořádku, že je atmosféra napjatá, nepříjemná a že to mezi zastupiteli jiskří. Jiní, kteří sledovali dění na úřadě spíše jen zpovzdálí, možná byli překvapení a nečekali to. Připravili jsme proto i nějaké vyjádření, aby naše kroky pochopili, a aby nedocházelo k nějakým domněnkám.

Skutečně bylo nemožné ty čtyři roky do dalších voleb dotáhnout?
Ne. Nebylo to první volební období, které by byl pan Záboj ve vedení obce. Jednou už byl místostarostou, dostal prostor, a taktéž byl odvolaný. Tehdy jsem u toho ale nebyl. Později jsem ale i já prozřel, získal jsem vlastní zkušenost. A mohu říct, že snaha z jeho strany aktivně pracovat zrovna nebyla. Předtím, než jsme vyvolali diskuze v zastupitelstvu, jsme za ním my, koaliční partneři, přišli. Už v říjnu jsme ho vyzvali, abychom si promluvili, představili jsme to, s čím nesouhlasíme s tím, jestli by nás mohl přesvědčit o opaku a vyvézt z omylu. To se ale nestalo, znovu jsme si k jednacímu stolu už nesedli. Starosta neakceptoval, o co jsme ho požádali, a začal dělat vše proto, aby paní místostarostku z naší kandidátky odvolal. Zatímco chuť jednat s námi, koaličními partnery, neměl, s opozicí jednat začal.

Co čeká nové vedení Dolních Dunajovic nyní?
Jsou zde nějaké projekty, co nás tíží a tlačí. Především musíme dokončit projekt výsadby větrolamů mimo intravilán obce. Je nutné obnovit výsadby, které se neujaly. Dále pak dořešit čistírnu odpadních vod. Jsme domluvení s obcí Bavory, že se na nás napojí. Zatímco oni v projektu pokračují, my jsme přešlapovali na místě. Je třeba to dohnat. Dalším bodem, který je třeba dokončit, je územní plán. Máme tedy co dělat, práce bude hodně a my jsme nyní ve skluzu.