V komunálních volbách dostal zřejmě nejvíc preferenčních hlasů z celé kandidátky. A stal se poprvé zastupitelem. Ani ne na dva roky. Ve čtvrtek večer totiž hornověstonický kovář Bedřich Duben řekl dost. „Necítím smysl dále pokračovat v činnosti člena zastupitelstva. Veškerá má snaha o to, aby se obecní úřad choval v mezích zákona, a ne podle jakéhosi zvykového práva z dob totality, vyšla vniveč. Tuto rezignaci cítím jako určitou formu protestu proti pokřivenému komunistickému chování, za které nechci nést spoluzodpovědnost,“ řekl mimo jiné ostatním zastupitelům.

Dále se nechal slyšet, že je znechucen totalitním chováním starosty a místostarostky. Ti podle něj ignorují některé zákony, vysmívají se zjištěním kontrolního výboru a chtějí určovat, jak má pracovat. Proto se ve čtvrtek vzdal jak mandátu zastupitele, tak i člena kontrolního výboru. „ V březnu jsme šli s rodinou na Pálavu, kde jsme k našemu překvapení narazili na desítky vykácených stromů. Když jsem se o to začal zajímat, byl jsem z mnoha zjištění v šoku,“ vracel se na počátek sporu. Jak uvedl, kontrolní výbor narazil na řadu nesrovnalostí.

„V žádosti se hovoří o dvaašedesáti stromech, ale pokáceno jich bylo mnohem víc. Bez vědomí zastupitelstva došlo ke zničení biotopu nad vodárnou. Dřevo si navíc rozebrali starostovi synové a kamarádi,“ přiblížil některá z pochybení, z nichž viní vedení obce. Šéf Správy Chráněné oblasti Pálava Jiří Matuška potvrdil, že kontrola odhalila v Horních Věstonicích závažné nedostatky. „Při kácení stromů se obec dopustila značných chyb. Důrazně jsme ji proto upozornili, aby příště postupovala podle zákona. Napoprvé jsme to řešili po dobrém, bez pokuty. Další podobný exces už by se ale bez sankce neobešel,“ sdělil Matuška. Jak dodal, podobné případy nezákonného kácení se bohužel dějí i v jiných obcích. „Kdybychom měli být spravedliví, museli bychom dát pokutu skoro všem,“ krčil ochránce přírody rameny.

Duben ale tvrdí, že pochybeních na obecním úřadě je mnohem víc. „Když jsem například požádal o opis žádosti, rozhodnutí a příloh ke kácení stromů, starosta mi řekl, že mi nic dávat nebude, že na to nemám právo. Tím upřel mně i občanům zákonné právo na informace,“ podotkl. Obyvatelům proto na vlastní náklady rozeslal dopis, ve kterém kauzu vysvětluje. Jeho odchod z nejvyššího orgánu obce přesto zájem veřejnosti nevzbudil. Na zasedání zastupitelstva přišli jen dva lidé. Hornověstonický starosta Vladislav Moravčík odmítl k rezignaci jednoho ze sedmi zastupitelů cokoliv říct. „Nebudu se k tomu vyjadřovat. Je to jeho věc,“ konstatoval krátce.

Vyjádření Břeclavskému deníku neposkytl ani žádný ze zbývajících pěti zastupitelů ze tří různých kandidátek. „Velice mě znepokojuje chování ostatních zastupitelů, kterým nevadí, že nejsou informováni o zjištěních kontrolního výboru a svým nezájmem a mlčením pouze podporují vedení obce v nezákonném jednání,“ zmínil Duben. Ve volbách kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů Pálava a do zastupitelstva se dostal společně s Františkou Škrobákovou. Ta je nyní v obci místostarostkou. „Bodejť by ne, když je to sestřenice starosty,“ poodhalil kovář rodinné vazby. „V příštích volbách už kandidovat nebudu, jsem vystřízlivělý. Nenechám ze sebe dělat hlupáka. Kvůli nepravostem, které se v Horních Věstonicích dějí, se ale ještě zřejmě obrátím na ministerstvo vnitra,“ slíbil bývalý zastupitel.