Koniklec velkokvětý, hadinec nachový, katrán tatarský nebo srpice karbincolistá. To jsou jen některé ze zvláště chráněných a evropsky významných druhů, které mají svůj domov na Loukách pod Kumstátem v katastru Krumvíře u Ždánického lesa. Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje chce stávající území rozšířit a poté jej celé přejmenovat na přírodní památku. Krumvířští jeho snahy jedině vítají.

„My vyhlášení přírodní památky v oblasti podporujeme. V současnosti se na některých místech nacházejí náletové dřeviny a časem by se mohlo stát, že by celá lokalita zarostla. Mohla by se z ní stát džungle. Pokud bude kraj Louky pod Kumstátem udržovat, bude to jedině ku jejich prospěchu,“ těšil se z nápadu krumvířský starosta Jaroslav Komosný.

Z toho, že by se přejmenováním na přírodní památku v kopcovité lokalitě něco změnilo pro obyvatele Krumvíře či návštěvníky území s cennými živočišnými a rostlinnými druhy, obavy nemá.

„Podle mých informací v současnosti kraj oslovuje vlastníky území, o která by se lokalila měla rozšířit. Jediná změna by se tedy mohla týkat právě jich. Pokud se pozemky stanou přírodní památkou, pak by k jakýmkoli změnám v ochranném pásmu majitelé zřejmě potřebovali povolení,“ domnívá se starosta.

Jak dodal, po vyhlášení Luk pod Kumstátem přírodní památkou by se mohl zájem o jejich návštěvu o něco navýšit. „Občas do obce přijede už i teď autobus s vysokoškolskými studenty, kteří se tam vypraví. Věřím tomu, že vyhlášení přírodní památky sem přivede lidi, kteří se o vzácné rostliny zajímají. Že bychom ale v návštěvnosti předčili Lednicko–valtický areál, to si nemyslím,“ poznamenal s úsměvem Komosný.

Starostova slova potvrzuje také Miroslav Hájek z odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Ten je navrhovatelem vyhlášení přírodní památky Louky pod Kumstátem a jejího ochranného pásma o rozloze 7, 63 hektarů.

„Změnili jsme název z přírodní rezervace na přírodní památku. Název přírodní rezervace užíváme u těch lokalit, které jsou ponechané přirozenému vývoji. O přírodní památku se nějakým způsobem staráme. Například kosením náletových dřevin,“ vysvětlil rozdíl Hájek a doplnil, že informovali o změně v názvu také vlastníky pozemků. „Majitelé se k tomu mají možnost vyjádřit. Samozřejmě, že ze změny v názvu pro ně vyplývá určité omezení. To proto, že se zpracovává plán péče, podle něhož se v lokalitě bude hospodařit,“ uvedl.

Lokalitu s oblibou pravidelně vyhledávají také žáci a učitelé Základní a Mateřské školy v Krumvíři. „Rozšíření luk a jejich vyhlášení přírodní památkou nás potěšilo. S dětmi tam chodíme, když kvetou byliny a také na oslavy Dne Země. To tam vyklízíme nepořádek. Už dříve jsem říkala panu starostovi, aby se zasadil o odstranění náletových dřevin,“ sdělila ředitelka krumvířské základní a mateřské školy Ivana Lexová.