„Vznikne provizorní komunikace spojující Dolní Věstonice a Pavlov. Z hlediska majetkoprávního není problém, jde o majetek obce. K úpravě dochází v režimu stavu nebezpečí. I v budoucnu počítáme, že v případě potřeby dostanou postižené obce pomoc," oznámil hejtman Michal Hašek.

Začnou v pondělí

Dolnověstoničtí spojení potřebují zejména kvůli obdělávání zemědělské půdy a vinohradů. Vinaři právě sbírají a svážejí hrozny do svých sklepů. Silničáři se do práce pustí v pondělí. „Je tam navezený starý podklad, místy i stavební suť. Stávající cesta se srovná, poté dostane nový povrch," informoval vedoucí Správy a údržby silnic na Břeclavsku Ladislav Hádlík s tím, že cesta poslouží hlavně domácím obyvatelům či vinařům. Nikoliv autobusové dopravě.

Problém v Dolních Věstonicích nastal poté, co se sesunuly části svahu nad i pod silnicí směřující do Pavlova. Její uzavření střeží policisté.

Mezitím pokračují záchranné práce ve Strachotíně, kde hasiči společně s geology zabezpečují a postupně těží svah nad řadou osmi rodinných domů. Po odstranění přibližně tří tisíc kubíků zeminy přijde na řadu zpevňující geotextilie a kotvící hřeby.

V obou obcích platí stav nebezpečí.

Problémy začaly už o víkendu, kdy přívalové deště vyplavily desítky sklepů a sesouvaly zeminu.