„Jde o majetek, který zůstal nevyužitý na hraničních přechodech v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru,“ potvrdil Jiří Klement z kanceláře jihomoravského hejtmana.

Roční náklady na správu a ostrahu všech objektů na přechodech dosahují podle něj asi jedenadvaceti milionů korun. Na odstranění překážek bránících plynulosti provozu na hranicích bude jednorázově potřeba zhruba dalších sedm milionů. Majetek navíc není pojištěný.

V Mikulově také dosud bezplatně užívá část nemovitostí Generální ředitelství cel, ale tento vztah má být do předání majetku kraji ukončen.

Bezúplatný převod má ovšem několik podmínek. Nabyvatel například nesmí po dobu deseti let tento majetek převést na někoho jiného. Navíc je povinen zabezpečit, aby přechody zůstaly funkční pro případ zavedení dočasné ochrany státní hranice.

V současnosti jedná kraj s úřadem pro zastupování státu o podobě smluv. Ty bude zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvalovat zřejmě už osmnáctého září.