Jihomoravský kraj už vložil do projektu lázní v Pasohlávkách přibližně sto milionů korun. Kromě základního jmění ve společnosti Thermal Pasohlávky, kterou založil s obcí před třemi lety, vyčlenil pro další projekty zhruba čtvrt miliardy z úvěru od Evropské investiční banky. Taková podpora a zadlužování kraje kvůli lázním se však některým lidem v době ekonomické krize nelíbí.

„Nabízí se zcela vážná otázka, jestli se má kraj zadlužovat o stovky milionů nebo dokonce o miliardy na projekty, které nejsou ani řádně připravené, ani kritické pro dobu překonání finanční krize. Nejde tady o to, jak se svést na vlně zadlužování a získat prostředky na problematický projekt?“ ptá se například brněnský aktivista Petr Firbas.

Pasohlávecký starosta a člen představenstva společnosti Thermal Pasohlávky Tomáš Ingr s takovým pohledem nesouhlasí. „Podle mého názoru mohou vklady do cestovního ruchu přinést daleko více pracovních míst i peněz do tohoto regionu než třeba výstavba průmyslových areálů,“ vyjádřil se a připomněl, že právě na Mikulovsku je dlouhodobě špatná situace z hlediska nezaměstnanosti. A tento projekt by nabídl lidem práci jak při výstavbě lázní, tak při jejich fungování.

Podobně reagoval i člen dozorčí rady společnosti Václav Božek. „Otázkou je, jaké projekty by se měly podporovat. Peníze z úvěru nebo i vlastní peníze musíme uplatnit v projektech, které do budoucna přinesou regionu rozvoj. Krize tady nebude dvacet let, takže musíme být připravení a mít zázemí, jež nabídneme budoucím investorům, kteří tam budou stavět,“ uvedl.
Jak dopřesnil, společnost bude žádat o dotace z evropských fondů. Chybějící peníze by pak Jihomoravský kraj dodal právě z úvěru od Evropské investiční banky.

Firbasovi se ovšem nelíbí ani to, že by kraj měl dát peníze na stavbu lázeňského domu. „Má být kraj něco jako odbory a zajišťovat rekreaci snad vybraným lidem ve svém vlastním lázeňském zařízení? Nejde náhodou také o nepovolenou veřejnou podporu?“ položil další otázku neúnavný kritik R52.
„Lázeňský dům společnost Thermal stavět nakonec nebude. V původním záměru byla jen infrastruktura, pak přišla z dozorčí rady informace, že kromě toho postaví společnost i archeopark, vstupní budovu a lázeňský dům. Na posledním jednáním jsme se ale shodli, že lázeňský dům kraj řešit nebude. Raději tyto peníze dáme do dalšího rozvoje infrastruktury na poloostrově, kde se s ní původně nepočítalo,“ uvedla náměstkyně hejtmana Anna Procházková. Ani jí osobně se, jak tvrdí, nápad s lázeňským domem od počátku nelíbil.

„Pokud srovnáme projekt s lázněmi v Laa an der Thaya, měl by být tento komplex mnohem větší. Navíc okolí v Pasohlávkách je daleko atraktivnější a spousta lidí z České republiky jezdí právě do Rakouska. Proč by raději nejezdili k nám?“ vidí velký potenciál lázní Procházková.
V projektu jsou zatím aktivně zapojení dva soukromí investoři. Jeden postaví aquapark, druhý rozšíří počet lůžek v již existujícím hotelu.