Koncepce zajištění služby první pomoci, kterou schválila rada kraje, počítá s břeclavskou nemocnicí. Druhým pracovištěm poskytujícím první pomoc by pak měla být v následujícím roce pohotovost v městské nemocnici v Hustopečích.

„Je tomu skutečně tak. Naplňujeme legislativu, která nám říká, že musíme službu první pomoci zajistit takovým způsobem, aby byla pro šedesát procent obyvatel dostupná do šedesáti minut běžným dopravním prostředkem,“ vysvětlil krajský radní pro zdravotnictví a současně břeclavský starosta Oldřich Ryšavý.

Jak dodal, z tohoto pohledu stačí lidem na Břeclavsku bezesporu jen jedno pracoviště. „Na druhé straně jsme ale nabídli samosprávám, že kterých se to dotklo – na Břeclavsku tedy hustopečské nemocnici, řešení. To by spočívalo v tom, že bychom jim ročně na provoz pohotovosti přispívali a o zbytek by se potom už postarali sami,“ tlumočil schválenou koncepci Ryšavý.

Protože město Hustopeče o takovéto řešení stálo, Jihomoravský kraj bude na fungování tamější městské nemocnice ročně přispívat pět set tisíc korun. „Hustopečští měli zkrátka zájem na tom, aby tam služba první pomoci nadále působila,“ doplnil krajský radní pro zdravotnictví.