„Předané pozemky jsou zastavěné silnicemi druhé a třetí třídy, jejichž vlastníkem je podle zákona Jihomoravský kraj. Bezúplatným převodem tak došlo ke sjednocení vlastnictví,“ vysvětlila Jana Rennerová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Převedené pozemky se nacházejí v katastrech obcí Přítluky, Starovičky, Lednice, Dobré Pole, Pasohlávky a Smolín.