Přitom její normální vegetační období má být až od března do dubna. „Je to zajímavé. Každý rok se tady kocháme kočičkami už v zimě. Je to nádhera, když je keř obsypaný,“ radoval se prezident recesistické vinařské republiky Kraví hora Václav Petrásek.
Jak ale řekl, když si nikdo jehnědy neuřeže do vázy na okrasu, budou je muset vinaři prořezat sami. „Musíme některé větve zkrátit úplně, jiné aspoň trochu. Přestože to děláme každý rok, pokaždé znovu obroste, jako by se nechumelilo,“ ukazoval rozvětvenou vrbu Petrásek.
Vrba jíva má zvláštní význam především o křesťanských Velikonocích. Popelem z posvěcených kočiček totiž na Popeleční středu kněz dělá veřícím na čele kříž se slovy: „Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš.“