V obci Křepice řeší problém se sběrným místem komunálního odpadu. Obecní skládka totiž není dosud zaevidována na listu vlastnictví a v pozemkové mapě figuruje stále jako zahrada.
„Zrovna tak nemáme na této obecní parcele zapsány dvě stavby – obecní garáž a jakési plechové monstrum, nesloužící ani jako součást sběrného místa,“ konstatoval křepický starosta Josef Maťa.

Legalizaci sběrného místa v Křepicích vítá třeba jedna z místních občanek – Marie Vintrlíková. „Pro lidi je každopádně dobré, že funguje. Nemusí vyhazovat nikde nic načerno,“ řekla Břeclavskému deníku. V posledních letech se tím v obci zamezilo právě přítomnosti černých skládek.
Protože je obec členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hustopečsko, jehož vedení se tímto rovněž zabývá, povolal starosta na doporučení autorizované odborníky. Jak říká, objednal je za účelem zjednání nápravy toho, co některý z jeho předchůdců zanedbal. „Nechci totiž připustit, aby po třech letech, až budu předávat úřad nově zvolenému starostovi, se musel stydět podepsat předávací protokol a čelit oprávněné kritice za to, že jsem nedal tuto a jiné věci do pořádku,“ dodal Maťa.

Nejjednoduší řešení se zprvu nabízelo. Společně s půldruhou desítkou starostů z hustopečského mikroregionu počítali Křepičtí s řešením v rámci svazku obcí dodavatelsky. Starosta však není oprávněn bez mandátu zastupitelstva uzavřít smlouvu s tak významnou finanční investicí. „Než se dostala tato záležitost na jednání obecní rady a zastupitelstva, uzavřel mikroregion smlouvu bez nás. Teď už mám mandát alespoň k samostatnému řešení výstavby sběrného dvora mimo svazek obcí,“ řekl křepický starosta. Vnímá, že to bude časově náročné, ale prý i levnější. To samozřejmě za předpokladu, že se podaří získat pro záměr krajskou nebo státní dotaci…

Více v Břeclavském deníku ve středu 5. září