„Rádi bychom se dozvěděli víc o historii kroje a tradic v Křepicích. prosíme naše spoluobčany o pomoc. Uvítáme fotky, písemnosti, odposlouchané, či vlastní vzpomínky na to, jak to vypadalo a probíhalo v letech dávných,“ žádají zástupci chasy na obecním webu. Materiály lze poslat na e-mail krepickachasa@gmail.com nebo předat osobně.