„Rodičům dalo obrovskou práci dostat své děti do školy. Mohli jste být sebechytřejší, ale zasedla školní komise a řekla: Ty budeš krmit dobytek, ty budeš zedníkem a ty půjdeš do dolů,“ vzpomínal s hořkostí na dobu před padesáti lety člen krajského výboru Konfederace politických vězňů Zdeněk Křivka.
Podle jeho slov si dnešní školáci ani neumějí přestavit všechny hrůzy, které političtí vězni v táborech museli snášet. A to jim často bylo sotva sedmnáct osmnáct let.

Samotný Petr Křivka, jehož sto desáté výročí narození si nyní Kobylští připomínají, byl popraven v roce 1951. Prokurátor mu prý tenkrát řekl, že je pro režim nebezpečný už pouhou svou existencí.